REKENTOOL KINDEROPVANG

Met de Rekentool Kinderopvang kan je jouw (potentiële) klanten en oudercommissie voorlichten over de NETTO kosten van jouw dienstverlening.
Daarnaast ontvangt het management kritieke informatie welke ze kan toepassen in haar beslissingen en in toekomstige prijswijzigingen.

GESCHIKT VOOR KINDERDAGVERBLIJVEN, PEUTEROPVANG EN BSO

In mei 2019 volgen de modules voor Gastouders, Gastouderbureaus en Nannybureaus.

FUNCTIONALITEITEN

NETTOBIJDRAGE is ontwikkeld voor jouw gemak.

ONLINE BEHEERMODULE

24/7 BEREIKBAAR

Via de online beheermodule stel jij zelf alle informatie in. Alle pakketten en vestigingen zijn 24/7 te wijzigen via jouw eigen account.

IN EIGEN DESIGN

VOLGENS JOUW WEBSITE

De module volgt automatisch het design van jouw website. Wil je toch nog aanpassingen in kleuren doorvoeren dan kan dat via CSS aanpassingen.

VOORVERTONING VAN MODULE

EN PUBLICEER ALS DEZE 100% IN ORDE IS

Je kan de module in de beheeromgeving testen of hij 100% goed werkt, voordat je deze op je website publiceert.

BINNEN 60 MINUTEN ONLINE

ZONDER ENIGE PROGRAMMEERKENNIS

SPECIALE MODULES PER DIENSTVERLENING

KINDERDAGVERBLIJF / PEUTEROPVANG / BSO

Iedere dienstverlening stelt andere eisen aan de rekentool.

VERSCHILLENDE OPVANGSOORTEN

HELE DAGEN, HALVE DAGEN, FLEXIBELE OPVANG

Ieder pakket kan je instellen naar jouw wens.

OPTIONEEL

Per pakket heb je de volgende opties waar je gebruik van kan maken.

VARIABELE BEGIN- EN EINDTIJDEN

PER 15 MINUTEN

Dan kunnen ouders zelf kiezen op welk tijdstip kinderen worden gebracht en gehaald.

VERVROEGDE / VERLENGDE OPVANG

TEGEN EVENTUEEL ANDER UURTARIEF

KWANTUM- EN STAFFELKORTINGEN

KAN JE STANDAARD INGEVEN

TOON ALTERNATIEVE PAKKETTEN

EN VERHOOG HET BESTEDINGSBEDRAG

Ouders zien de NETTO uitkomsten van alle pakketten.

MODULES

Je krijgt toegang tot de volgende modules.

WEBSITEMODULE

OM POTENTIËLE KLANTEN GOED VOOR TE LICHTEN

over de NETTO kosten van jouw dienstverlening

KLANTEN MODULE

OM BESTAANDE KLANTEN GOED VOOR TE LICHTEN

over de wijziging van de NETTO kosten als gevolg van jouw prijswijziging.

OUDERCOMMISSIE MODULE

VOOR EEN SOEPEL VERLOOP VAN DE VERGADERING

Biedt de oudercommissie inzicht in de NETTO gevolgen van jouw prijswijziging voor alle (relevante) inkomensklassen

STATISTIEK MODULE

KRIJG INZICHT IN JOUW DOELGROEP

BENCHMARK MODULE

VERGELIJK JOUW RESULTATEN

met die van anonieme concurrenten.

MANAGEMENT MODULE

VERKRIJG INZICHT IN PRIJZEN

door eventuele prijsverhogingen door te berekenen naar de NETTO consequenties voor alle inkomensklassen.

SERVICES